Odber noviniek

Reklamačný poriadok, Odstúpenie od zmluvy.

Zákazník je povinný zásielku skontrolovať pri prevzatí. Každý zákazník má možnosť vrátiť späť celú zásielku, podmienkou je, že musí byť úplná, nepoškodená, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom. Môže tak urobiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy je zákazníkovi vrátená suma za zakúpený tovar a suma za poštovné smerom k zákazníkovi. Naopak poštovné smerom od zákazníka k nám si zákazník hradí sám. Peniaze za tovar budú vrátené po dohode so zákazníkom bankovým prevodom (do 3 dní po obdržaní nepoškodenej zásielky).

 

Súčasťou reklamácie je kópia dokladu o nákupe.


Pri reklamácii tenisových alebo bedmintonových rakiet reklamujte rakety vypletené (nevystrihávajte výplet ani v prípade jeho porušenia). Iba u vypletenej rakety výrobca môže objasniť príčinu, či bolo porušenie konštrukcie spôsobené chybou výrobku alebo narazením na iný predmet.